OBNOVA EVANJELICKÉHO KOSTOLA V BATIZOVCIACH

Pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR sa v roku 2020 v Evanjelickom kostole v Batizovciach začala rozsiahlejšia oprava národnej kultúrnej pamiatky. Táto pamiatka zapísaná v ústrednom zozname pamiatok pod číslom ÚZPF 861/1 a postavená v roku 1796 si vyžaduje postupnú rekonštrukciu. Po tom ako sme v roku 2019 ukončili rekonštrukciu strechy na kostole, pustili sme sa pod dohľadom Krajského pamiatkové úradu v Prešove, do ďalšej fázy obnovy tejto pamiatky. Zámerom cirkevného zboru v tejto druhej fáze je riešenie sanácie obvodových múrov kostola a komplexné odstránenie vlhkosti z obvodových múrov. Za týmto účelom predsedníctvo cirkevného zboru vypracovalo projekt, v ktorom sa cirkevný zbor uchádzal o grant z dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR za rok 2020. Názov projektu: NKP Evanjelický kostol Batizovce, č. ÚZPF 861/1 – 1. etapa: sanácia obvodových múrov : prípravná dokumentácia, stavebno-technické posudky, zameranie skutkového stavu.

Žiadateľ, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce, uspel v tejto grantovej výzve MK SR a na účel realizácie 1. etapy získal z prostriedkov Ministerstva kultúry SR za rok 2020 dotáciu vo výške 3000,- eur. Celkové náklady s realizáciou 1. etapy: prípravy dokumentácie, stavebno-technických posudkov a zamerania objektu, boli vo výške 3960,- eur. Dokumentáciu a všetky náležitosti podľa zámeru 1. etapy vypracovala Ing. Marta Pichová.

Touto cestou chceme poďakovať: Ministerstvu kultúry SR za finančnú podporu tohto projektu, taktiež Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove za odbornú konzultáciu, Ing. Marte Pichovej za vypracovanie dokumentácie a predsedníctvu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku za spracovanie a podanie projektu. Dúfame, že následné etapy obnovy tejto pamiatky budú úspešné a Evanjelický kostol v Batizovciach sa dostane do takého šatu, ako si zaslúži.

Evanjelicky kostola Batizovce

           

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top