OBNOVA A REKONŠTRUKCIE

OBNOVA EVANJELICKÉHO KOSTOLA V BATIZOVCIACH

Cirkevný zbor ECAV Batizovce pokračuje vo svojej snahe o opravu chrámu v Batizovciach. Po obnove strechy v roku 2019 sa cirkevný zbor pustil do rozsiahlejšej obnovy sanácie obvodových múrov kostola. V roku 2020 bola z podpory a pomoci grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vypracovaná prípravná dokumentácia a stavebnotechnické posudky tejto kultúrnej pamiatky. S dohľadom Krajského pamiatkového úradu Prešov a za podpory Prešovského samosprávneho kraja bola v roku 2023 vypracovaná čiastková projektová dokumentácia k sanácii obvodových múrov a odstránenie zavlhnutia. Za finančnú podporu pri vypracovaní projektovej dokumentácie ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý z Grantovej schémy Predsedu PSK podporil v roku 2023 tento projekt sumou 1000,- eur. Je to ďalší krok, ktorý nás približuje k realizácii samotnej obnovy v súlade s legislatívou ochrany kultúrnych pamiatok. Všetkým podporovateľom srdečne ďakujeme.

Scroll to Top