Zbor

DEJINY CIRKEVNÉHO ZBORU

Z predreformačnej doby sa na základe archívnych dokumentov nepodaril zistiť vplyv husitských ťažení na duchovnú stránku Batizoviec. Možno sa iba domnievať, že batizovský zemepán Ján Mariáši, ktorý bol prívržencom kráľovnej Alžbety, a tak zároveň spriaznenec husitov, zasial semienka myšlienok Jána Husa a neskôr luteránstva do duší Batizovčanov. Podľa známych osudov mariášiovskej rodiny sa myšlienky reformácie dostali do Batizoviec …

DEJINY CIRKEVNÉHO ZBORU Čítajte viac »

OBNOVA EVANJELICKÉHO KOSTOLA V BATIZOVCIACH

Pod záštitou a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR sa v roku 2020 v Evanjelickom kostole v Batizovciach začala rozsiahlejšia oprava národnej kultúrnej pamiatky. Táto pamiatka zapísaná v ústrednom zozname pamiatok pod číslom ÚZPF 861/1 a postavená v roku 1796 si vyžaduje postupnú rekonštrukciu. Po tom ako sme v roku 2019 ukončili rekonštrukciu strechy na …

OBNOVA EVANJELICKÉHO KOSTOLA V BATIZOVCIACH Čítajte viac »

Scroll to Top