Mládež

LETNÉ BIBLICKÉ – ANGLICKÉ TÁBORY 2023

Počas leta sa nám v spolupráci s misijnou organizáciou SON z USA podarilo zrealizovať dva tábory. Od pondelka 24 – 28. júla 2023 sa konal už 2. detský denný tábor pre deti vo veku 6-13 rokov. Tábor prebiehal dennou formou v čase od 8,30 – 14,30 hod. 15 lektorov z USA a 8 prekladateľov sa venovalo 54 deťom počas celého týždňa. Témou tábora bol biblický Jozef. Vyučovanie a program detí prebiehal v priestoroch Základnej školy v Batizovciach. Počas týždňa mali aj rodičia detí možnosť stretnúť sa na spoločnej grilovačke vo farskej záhrade a v posledný deň tábora napokon deti svojím záverečným program predstavili to, čo sa počas týždňa naučili. Organizáciu tábora zastrešoval Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Batizovce a finančne na realizáciu tábora prispela obec Batizovce. Chcel by som touto cestou poďakovať Misijnej organizácii SON za spoluprácu a podporu, taktiež vedeniu ZŠ Batizovce za poskytnutie priestorov, obci Batizovce za finančnú podporu, slovenským lektorom za pomoc pri preklade, členkám klubu žien v Batizovciach za navarené dobroty a rovnako tak aj CZ ECAV Batizovce a Gerlachov za záštitu nad celým podujatím. Srdečné vďaka realizačnému tímu pod vedením sestry farárky Janky Maťovej.

Od 23-28. júla 2023 sa konal medzinárodný biblický mládežnícky anglický tábor v Kráľovej Lehote. Okrem mladých lektorov z USA, ktorých bolo 17 a ktorých vyslala na Slovensko Misijná organizácia SON, sa tábora zúčastnila aj skupina mládežníkov z Lotyšska. Spolu nás bolo tohto leta 68 mladých ľudí. Počas celého týždňa sme sa zaoberali témou: NEZLOMENÍ. Každý deň sme sa zoznámili s jednou biblickou postavou, ktorá prešla vo svojom živote určitou krízou, ale pod Božím vedením mohla táto postava znova povstať a žiť plnohodnotný život v Božom náručí. Naučili sme sa tak, že aj naše životy niekedy prejdú krízou, skúškou, ale ak dovolíme Bohu, aby nás obnovil a znovu postavil na nohy, môže náš život mať oveľa krajšiu perspektívu a plnší zmysel. Vďaka pri tomto prvom projekte letného mládežníckeho tábora patrí znova Misijnej organizácii SON, CZ ECAV Batizovce, obci Batizovce za finančnú podporu a realizačnému tímu Cirkevného zboru ECAV Batizovce pod vedením brata farára Miroslav Maťa. Predovšetkým ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie.

Scroll to Top