OZNAMY CIRKEVNÉHO ZBORU

18.3. – 24.3.2024 

Pašiové služby Božie v Kvetnú nedeľu 24.3.2024 o 9:00 hod. s Večerou Pánovou | počas služieb detská besiedka

Večera Pánova pre starších a chorých v Kvetnú nedeľu v zborovom dome v Batizovciach o 14:00 hod

Pôstna večiereň bude v utorok 19.3.2024 o 18:00 hod

Konfirmačná príučka v utorok o 14:15 hod – 2. ročník; 

                                                        15:15 hod – 1. ročník

STREDA – NEDEĽA  20.-24.3.2024 vždy od 18:00 hod | 5. večerov | PRE TEBA

Služby Božie s Večerou Pánovou v ZELENÝ ŠTVRTOK 28.3.2024 – 18:00 hod v chráme

Vyučovanie náboženstva na školách v Batizovciach a vo Svite podľa rozvrhu

Scroll to Top