OZNAMY CIRKEVNÉHO ZBORU

Služby Božie v 17. nedeľu po Trojici – 1.10.2023 v riadnom čase o 9,00

Počas služieb Božích bude prebiehať detská besiedka

Spevokol nebude

Konfirmačná príučka pre 2 ročník v utorok o 14,15 hod a pre 1. ročník 15,15 hod. v v zborovom dome v Batizovciach

Vyučovanie náboženstva na školách v Batizovciach a vo Svite podľa rozvrhu

Biblická hodina v stredu o 18,00 hod v zborovom dome v Batizovciach

Stretnutie žien v piatok o 18,00 hod v zborovom dome v Batizovciach

 Stretnutie mládeže v sobotu o 18,00 hod. zborovej dome v Batizovciach

Scroll to Top