Author name: Miroslav Maťo

Školenie vedúcich detskej besiedky

Dňa 15.apríla 2023 sa naše sestry, ktoré slúžia na detskej besiedke, zúčastnili vzdelávania v Poprade spolu s ďalšími z nášho Tatranského seniorátu. Svojimi skúsenosťami nás obohatila sestra farárka O. Kaňuchová. Pánu Bohu vďaka! Kiež to poslúži v šírení evanjelia našim najmenším.

DEJINY CIRKEVNÉHO ZBORU

Z predreformačnej doby sa na základe archívnych dokumentov nepodaril zistiť vplyv husitských ťažení na duchovnú stránku Batizoviec. Možno sa iba domnievať, že batizovský zemepán Ján Mariáši, ktorý bol prívržencom kráľovnej Alžbety, a tak zároveň spriaznenec husitov, zasial semienka myšlienok Jána Husa a neskôr luteránstva do duší Batizovčanov. Podľa známych osudov mariášiovskej rodiny sa myšlienky reformácie dostali do Batizoviec …

DEJINY CIRKEVNÉHO ZBORU Čítajte viac »

Dejiny cirkevného zboru

Z predreformačnej doby sa na základe archívnych dokumentov nepodaril zistiť vplyv husitských ťažení na duchovnú stránku Batizoviec. Možno sa iba domnievať, že batizovský zemepán Ján Mariáši, ktorý bol prívržencom kráľovnej Alžbety, a tak zároveň spriaznenec husitov, zasial semienka myšlienok Jána Husa a neskôr luteránstva do duší Batizovčanov. Podľa známych osudov mariášiovskej rodiny sa myšlienky reformácie dostali do Batizoviec …

Dejiny cirkevného zboru Čítajte viac »

Scroll to Top