Kázne

Najnovší príspevok

3. pôstna nedeľa – domáca pobožnosť 7.3.2021

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Piesne: ES: 352, 108, 202, 327 Biblické texty:  Jer 21,7-13; Ef 5,1-9; Lk 11,14-28 Pocítiš tak krásny,...
Nedeľa po Deviatniku – 7.2.2021

Nedeľa po Deviatniku – 7.2.2021

Piesne: ES  367,324,203,309 A67Biblické texty:  Jon 3,1-10 : Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: 2 Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. 3 Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa rozkazu Hospodinovho. Ninive však bolo nesmierne veľkým...

preèítajte si viac
3. nedeľa po Zjavení

3. nedeľa po Zjavení

ÚVOD: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. AmenPIESNE – ES 38,288,287BIBLICKÉ TEXTY: 2M 3,1-10; 1K 1,26-31; J 5,17-21Kázeň O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu...

preèítajte si viac