Kázne

                                    OZNAMY

Pozývame vás na služby Božie v Svätodušnú nedeľu                                      19. mája 2024

 – priamy prenos RTVS 

– začiatok prenosu o 10:00 hod 

– je potrebné byť v chráme o 9:30 hod

* Nácvik spevokolu v utorok o 18:00 hod v zborovom dome
* Konfirmačná príprava pre 2. ročník v utorok o 14,15 hod
1. ročník v utorok o 15,15 hod
* Biblická hodina v stredu o 17:00 - Gerlachov
18:00 - Batizovce
* Stretnutie mládeže v piatok o 18:00 v Batizovciach
* Stretnutie dorastu v sobotu o 18:00 v Batizovciach

Scroll to Top