Kázne

                                    OZNAMY

1.    Služby Božie v nedeľu – 3. nedeľu po Veľkej noci o 9:00 hod – detská besiedka bude počas SB – básne pre deň matiek 

2.  Nácvik spevokolu  v utorok o 18,00 v Batizovciach v zborovom dome

3.     Konfirmačná príučka v utorok v riadnom čase v utorok o 14:15 pre 2. ročník a 15:15 pre 1. ročník

4.     Streda – biblická hodina o 18:00

5.    V piatok sa bude konať seniorátne kolo duchovnej piesne v Levoči – je to spevácka súťaž, v ktorej si deti nášho seniorátu zmerajú schopnosti v speve duchovnej piesne – začiatok ráno o 9:00 hod.       

6.     V piatok mládež o 18,00 v Batizovciach

7.     Dorast v sobotu o 18,00 v Batizovciach

8.  Voľby seniorálnych zástupcov: na funkciu sen. poddozorcu: Ľubomír Nikerle, do funkcie člena HV bol zvolený brat Milan Bača – gratulujem im k tejto voľbe a ďakujem, že túto funkciu prijali

9.  Dnes sa o 15:00 hod v zborovej sieni v Poprade bude konať valné zhromaždenie žien TAS. Prednáška o Márii Raffajovej a voľbe koordinátorky SEŽ v TAS

Scroll to Top