Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov: ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

Spoločne sa modliť
„Už vás nenazývam sluhami […] Nazval som vás priateľmi“ (Ján 15, 15)

Čítania:

Rimanom 8, 26 – 27:

Duch prichádza na pomoc našej slabosti Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie Ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh.

Lukáš 11, 1 – 4:

Pane, nauč nás modliť sa? Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Ježiš im povedal: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň, a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“

Zamyslenie

Boh žízni po vzťahu s nami. Hľadá nás, ako hľadal Adama, keď naň v záhrade volal: „Kde si?“ (Genezis 3, 9). Boh prišiel v Kristovi, aby sa s nami stretol. Ježiš žil v modlitbe vnútorne spojený so svojím Otcom, a zároveň nadväzoval priateľstvá so svojimi učeníkmi a s tými, ktorých stretal. Predstavil im to, čo je pre neho najcennejšie: vzťah lásky s Otcom, ktorý je aj naším Otcom. Ježiš a jeho učeníci spoločne spievavali žalmy, zakorenení v bohatstve židovskej tradície. Inokedy Ježiš odchádzal do samoty, aby sa modlil. Modlitba môže byť individuálna alebo spoločná. Môže vyjadrovať úžas, námietky, prosby, vďačnosť alebo jednoducho ticho. Niekedy máme túžbu modliť sa, ale máme pocit, že toho nie sme schopní. Keď sa obrátime na Ježiša a povieme mu „nauč ma to“, môže nám to ukázať cestu, pretože už naše želanie je modlitbou. Keď sa spolu zídeme ako skupina, je to pre nás oporou, lebo piesňami, slovami
a tichom, vytvárame spoločenstvo. Ak sa modlíme s kresťanmi iných tradícií, môžeme byť prekvapení, keď zacítime, že nás spája puto priateľstva, ktoré
pochádza od Toho, ktorý presahuje každé rozdelenie. Formy môžu byť rôzne, ale Duch, ktorý nás zhromažďuje, je ten istý.
„Prostredníctvom našich pravidelných spoločných modlitieb v nás klíči Ježišova láska, hoci ani nevieme ako. Spoločná modlitba nás však neoslobodzuje od
osobnej modlitby. Jedno podporuje druhé. Nájdime si denne čas na obnovenie nášho blízkeho vzťahu s Ježišom Kristom.“

Taizé, Les écrits fondateurs, s. 84
Modlitba
Pane Ježišu,
celý tvoj život bol modlitbou,
dokonalou harmóniou s tvojím Otcom.
Nauč nás skrze svojho Ducha modliť sa v súlade s tvojou láskyplnou vôľou.
Nech sa veriaci celého sveta spoja v prosbách a chválach
a nech príde tvoje kráľovstvo lásky.
Amen.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top