Zamyslenia

Najnovší príspevok

PRÁZDNINOVÁ SPANICA -PANE NAUČ NÁS MODLIŤ SA – vyhodnotenie

„Pane, nauč nás modliť sa.“  (Ev. Lukáša 11:1) V dňoch od 22.2.2021 do 28.2.2021 ste mali možnosť zapojiť sa do tak trochu netradičnej spanice...
Kto vlastne som?

Kto vlastne som?

Veľkopiatočná modlitba Dnešný deň  je ťažký a smutný. Lebo myslím na Teba, Pane môj a na to, ako veľmi si trpel, akú vysokú cenu si zaplatil za mňa. Viem, Ty si to urobil z lásky, obetoval si sa, pretože ma nekonečne miluješ. Neviem ani vysloviť či...

preèítajte si viac