Galérie

Služby Božie v 2. nedeľu po Zjavení – 17.1.2021 Batizovce

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Piesne: ES: 368,559,652 A 18 Biblické texty:  2M 33,17-23; R 12,9-16, J 2,1-11 Kázeň: Mgr. Janka Maťová Mt 6, 25 – 27. 32 – 34 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie …

Služby Božie v 2. nedeľu po Zjavení – 17.1.2021 Batizovce Čítajte viac »

31. október – pamiatka Reformácie

31.10.2020 uplynie 503 rokov od udalosti, ako Dr. Martin Luther, doktor teológie na univerzite vo Wittenbergu, pribil na dvere chrámu svojich 95 téz proti predávaniu odpustkov. Doktorom teológie na univerzite vo Wittenbergu bol od roku 1512. Prednášal filozofiu, teológiu a zároveň bol aj kazateľom vo Wittenbergu. Uverejnenie 95 téz malo za úlohu vyvolať akademickú diskusiu …

31. október – pamiatka Reformácie Čítajte viac »

Scroll to Top