31. október – pamiatka Reformácie

31.10.2020 uplynie 503 rokov od udalosti, ako Dr. Martin Luther, doktor teológie na univerzite vo Wittenbergu, pribil na dvere chrámu svojich 95 téz proti predávaniu odpustkov. Doktorom teológie na univerzite vo Wittenbergu bol od roku 1512. Prednášal filozofiu, teológiu a zároveň bol aj kazateľom vo Wittenbergu. Uverejnenie 95 téz malo za úlohu vyvolať akademickú diskusiu … [Read more…]