Večer modlitieb a chvál

Tento plánovaný večer modlitieb a chvál sa pre druhú vlnu koronakrízy neuskutočnil. Aj keď sa ako zbor nemodlíme spolu na jednom mieste, môžeme sa zjednotiť na spoločných modlitbách tam, kde sa nachádzame. Naša krajina sa dostala do zložitej situácie a apoštol Pavol nás pozýva ku modlitbám: „1 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory … [Read more…]

Zborový deň

V 13. nedeľu po Trojici sme v našom cirkevnom zbore slávili nezvyčajnú nedeľu. Bola to slávnosť požehnania detí a učiteľov na začiatku školského roka. Slovom Božím nám poslúžil brat farár Mgr. Stanislav Kocka, duchovný správca Evanjelického gymnázia v Košiciach. Hoci predpovede počasia na tento deň neboli veľmi priaznivé, predsa sme aj počas popoludnia zažili spoločne … [Read more…]