Dejiny cirkevného zboru

Z predreformačnej doby sa na základe archívnych dokumentov nepodaril zistiť vplyv husitských ťažení na duchovnú stránku Batizoviec. Možno sa iba domnievať, že batizovský zemepán Ján Mariáši, ktorý bol prívržencom kráľovnej Alžbety, a tak zároveň spriaznenec husitov, zasial semienka myšlienok Jána Husa a neskôr luteránstva do duší Batizovčanov. Podľa známych osudov mariášiovskej rodiny sa myšlienky reformácie dostali do Batizoviec …

Dejiny cirkevného zboru Čítajte viac »