Nezaradené

Najnovší príspevok

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov: Zelený štvrtok - Večera Pánova 14.4.2022 14,00 hod pre starších a chorých v zborov dome Batizovce 17,00...