Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov – PONDELOK

Zmieriť sa s celým stvorením
„Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11
)

Čítania:


List Kolosanom 1, 15 – 20: Všetko pretrváva v ňom On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži.

Marek 4, 30 – 32: Ako horčičné zrnko A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko, ktoré je po zasiatí do zeme najmenšie zo všetkých semienok na zemi, ale zasiate vzíde a býva mohutnejšie ako všetky iné rastliny a vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“

Zamyslenie


Hymnus na Krista v Liste Kolosanom nás pozýva oslavovať Božiu spásu, ktorá objíma celý vesmír. V ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi sa otvorila cesta zmierenia a aj stvorenie má pred sebou budúcu perspektívu života a pokoja. Očami viery vidíme, že Božie kráľovstvo je veľmi blízko, hoci je ešte nepatrné ako horčičné zrnko, ktoré sotva vidno. Predsa však rastie, pretože aj uprostred
utrpení tohto sveta pôsobí Duch Vzkrieseného. On nás povzbudzuje, aby sme sa spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle neprestajne usilovali o spravodlivosť a mier, a pričinili sa o to, aby sa zem opäť zmenila na domov pre všetky stvorenia. Spolupracujeme na diele Ducha, aby tak stvorenie mohlo vo svojej plnosti naďalej chváliť Boha. Keď príroda trpí a ľudské bytosti sú pošliapavané, Duch vzkrieseného Krista nedovolí, aby sme sa dali odradiť, a pozýva nás, aby sme sa podieľali na jeho diele uzdravenia. Novosť života, ktorý nám Kristus prináša – hoci je skrytá – je svetlom nádeje, ktoré žiari všetkým; je zdrojom zmierenia pre celé stvorenie a prináša radosť pochádzajúcu zhora: „Aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15, 11). „Chceš oslavovať novosť života, ktorý nám Kristus dáva v Duchu Svätom, a chceš dovoliť, aby ona žila v tebe, uprostred nás, v Cirkvi, vo svete a v celom stvorení?“
Druhý záväzok prijímaný počas skladania sľubov v Komunite v Grandchamp


Modlitba
Ó, trikrát svätý Bože,
ďakujeme ti, že si nás stvoril a miluješ nás.
Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť v nás a v stvorení.
Daj, nech dokážeme hľadieť na svet,
ako naň hľadíš ty – s láskou.
Nech sme v nádeji tohto pohľadu schopní budovať svet,
v ktorom bude prekvitať pokoj a spravodlivosť,
na slávu tvojho mena.
Amen.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top