Modlitebná24 Batizovce/Gerlachov 5.1-6.1.2020

 ČASModlitebná téma        Texty 
  1800 – 1900              Pozvanie k pokániuSof 1,14-2,3; Lk 23,26-32
1900 – 2000lekári, zdravotný personál, záchranáriŽalm 46; Mt 9,1-8
2000 – 2100práca s deťmi v zbore, pracovnici s deťmiŽalm 25; Mt 18,1-7;19,15-15
2100 – 2200práca s dorastom a mládežou a pracovniciPríslovia 1,8-19; Židom 12,1-11
2200 – 2300rodičia, krstní, starí rodičia kresťanská vychová v rodináchKazateľ 4,4-12; Efezským 6,1-9
2300 – 2400ženy, matkyPríslovia 12,1-9; Lukáš 10,38-42
0000 – 0100mužovia, otcoviaŽalm 1;  Jakub 1,19-27
0100 – 0200manželstvá1Mojžišova 2,18-24; Efezským 5,21-33
0200 – 0300Vieroučne zmiešané manželstváRút 1,1-5.11-18; 1 Korint. 7,8-16
0300 – 0400rozvedené manželstvá a deti z rozvedených rodínPríslovia 3,1-7; Lukáš 2,41-52
0400 – 0500konfirmandi, mladi po konfirmáciiPríslovia 1,1-19; 1Timoteovi 4,12-16
0500 – 0600Zborový farár, dozorkyňa, dozorca5Mojžišova 6,1-9; Rímskym 9,19-27
0600 – 0700Zboroví presbyteriPríslovia 1,20-33; Ján 14,15-20
0700 – 0800Noví spolupracovníci v zboreJeremiáš 1,4-10; Lukáš 10,1-12
0800 – 0900Duchovná a misijná práca, misionáriMicheáš 7,1-9.18-20; Rímskym 12,1-8
0900 – 1000Chorí, starí, postihnutí, diakoniaKazateľ 12,1-8; Jakub 1,1-13
1000 – 1100Partnerské vzťahy mladýchPríslovia 7; Galatským 5,13-18.22-24
1100 – 1200Chudobní, bezdomovciIzaiáš 58,3-12; Lukáš 10,25-37
1200 – 1300Biskupi a duchovní pastieri cirkvi4.Mojžišova 3,5-13; Títovi 1,5-9
1300 – 1400Prenasledovaní kresťania vo sveteJozue 1,1-9; Ján 15,12-27
1400 – 1500Samospráva, vláda, parlament, prezidentka, starostovia2.Kronická 1,7-12; 1.Timoteovi 2,1-7
1500 – 1600Učitelia, vychovávateliaŽalm 51; Židom 12,1-11
1600 – 1700Ekumenická spoluprácaEzechiel 11,14-21; Skutky 2,41-47
1700 – 1800Duchovný rast a rozvoj zboru1.Kráľ. 8,27-34.50-53; Rím.15,1-13

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top