3. pôstna nedeľa – domáca pobožnosť 7.3.2021

V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Piesne: ES: 352, 108, 202, 327

Biblické texty:  Jer 21,7-13; Ef 5,1-9; Lk 11,14-28

Pocítiš tak krásny, v ríši blaha let, ak ti bude v srdci Božie slovo znieť.

Mäsité On spraví z tej hrudy kamenia. Uvidíš, zažiješ predivné znamenia.

Dovoľ Pánu Bohu, nech si ťa prepáli, aby všetky hriechy navrch vyplávali.

Vyčistiť je treba všetko čo ti bráni, by si prijal Krista, Jeho spásy rany.

Duch Boží ti v srdci začne účinkovať, Božiu výzbroj z teba hodlá si ukovať.

prilbu spasenia – je ňou Ježiš v srdci. On ťa oslobodí od satana moci.

Ak prijmeš Ježiša, že je tvoj Spasiteľ, dá ti spravodlivosť – to bude tvoj pancier.

Chce, by si bol k Nemu úprimný, oddaný. Sýť sa Božím slovom – je opaskom pravdy.

Vôľa Božia pri nás – vždy verne stáť pri Ňom a mať pevnú obuv niesť evanjelium.

Ochranný štít – viera, ktorú dáva Pán Boh, ochráni ťa v boji, spoľahni sa naňho.

Keď satan pokúša a udrieť chce znova, použi dvojsečný meč Božieho slova.

Po údere takom nikdy krv netečie. Diabol vie, že prehrá, tak radšej utečie.Večné Božie slová d srdca si vpusti.

Tých čo nimi žijú, Pán Boh NEPUSTÍ.  ZB

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top