Prázdninová spanica

Ahojte deti,

práve začína naša tradičná (i keď trochu netradične)  „prázdninová spanica“. Náš termín – jarné prázdniny sme dodržali a verím, že sa budeme spoločne cítiť dobre.

Tému sme v tomto roku zamerali na rozhovor – na rozhovor s Nebeským Otcom, a preto tohtoročná spanica bude na tému „O MODLITBE“. Možno si povieš, že si ešte malý/á, že nevieš ako  a o čom sa máš s Pánom Bohom rozprávať. V každom prípade toto všetko je už vopred vyriešené, lebo aj hlavnými slovami pre tento čas  je veršík z Evanjelia podľa Lukáša    „Pane, nauč nás modliť sa.“    Ak sa necháš viesť týmto veršíkom tak ver, že Pán Boh je určite pripravený ti pomôcť.

 Program bude  časovo náročnejší, lebo bude rozdelený na všetky dni v týždni od pondelka do nedele. Aktivity budú niektoré pravidelné a iné zasa rôznorodé.

 No a teraz už prejdeme k samotnej téme  „ O MODLITBE“

Vieš, čo je to modlitba? Vieš kde sa o modlitbe môžeš dozvedieť veľa zaujímavého?  Na takéto a tomu podobné otázky určite dostaneš odpoveď v nasledujúcich dňoch.

Tohtoročný program sme rozdelili na celý týždeň, aby ste mali na všetky aktivity dostatok času. Verím, že aj tento čas bude pre vás aj  pre nás všetkých požehnaním od nášho drahého Otca Nebeského.

A teraz už začíname …..

Skôr ako začneme nemôžeme zabudnúť sa spoločne pomodliť:

Drahý náš milostivý Bože, s úprimnou vďačnosťou začíname tento týždeň, v ktorom máme byť spojený s Tebou na modlitbách. Ty si ten, ktorý si nás naučil modliť sa modlitbu Pánovu, za čo Ti zo srdca ďakujeme. Vieme, že skrz zlú pandemickú situáciiu sa nemôžeme spoločne stretnúť v zborovke so svojimi kamarátmi pri hrách, aktivitách ale hlavne pri Tvojom Slove. Nerozumieme tomu síce v tomto čase, ale veríme, že všetko sa na dobré obráti o čo Ťa úprimne prosíme. Daj nám múdrosti, milosti a lásky vedieť pochopiť aj celý tento čas strávený s Tebou na modlitbe. Preto Ťa s úprimnosťou prosíme : Pane, nauč nás modliť sa.  Amen.

Všetko sme odovzdali do rúk nášho Pána a preto môžeme s radosťou začať, nech sa páči …

pokračujeme ďalej ………

 Milé deti, chcem Vám povedať niečo dôležité o modlitbe. Keď sa chcete s niekým porozprávať, čo urobíte? Samozrejme zatelefonujete mu (odkiaľkovek a kedykoľvek, lebo máme mobily), napíšete mu cez sociálne siete, alebo jednoducho sa ním zájdete, stretnete sa s ním a porozprávate sa. Ale viete ako je to s rozhovorom s Pánom Bohom? Určite aj s ním sa niekedy chcete a potrebujete porozprávať, ale čo ak máte mobil vybitý a nikam sa vám nechce ísť, nebojte sa stačí iba maličkosť a to zložiť si rúčky a v tichúčku svojich myšlienok porozprávať Pánu Bohu všetko čo potrebujete, za čo ďakujete a z čoho máte veľkú radosť. Verte, že On je na linke vždy a počuje úplne všetko.

Počas tohto týždňa by sme boli radi, keby sme si spolu s Vami mohli nastaviť taký pravidelný telefón modlitieb na každý deň. A ak by sa nám tie spoločné modlitby ranné i večerné podarilo modliť v rovnakom čase tak by to bolo super. Samozrejme ak vám tie nami nastavené časy nevyhovujú tak nevadí, Pán Boh ich bude počuť aj tak.

Na každý deň máte presne napísané, čo od vás požadujeme, ak sú to pre vás ťažké úlohy tak poproste svojich rodičov a veríme, že vám ochotne pomôžu.

Ešte malý oznam ku harmonogramu dňa :

ranná modlitba – každý deň je zameraná na inú tému, budeme sa za ňu modliť, ak sa bude dať v rovnakom čase o 10.00 hod (verím, že je to už čas vášho prázdninového vstávania), ale nevadí ak sa ju pomodlíte v ktoromkoľvek čase počas dňa

aktivita – aktivity sú nastavené tak, aby ste si ich mohli vytlačiť, následne doplniť, príp. video stiahnuť z internetu a naučiť sa buď pesničku, alebo vyrobiť niečo zaujímavé

moja modlitba – v tejto časti by sme vás chceli poprosiť, aby ste si za každý deň zapísali svoju vlastnú modliitbičku, svoj vlastný rozhovor s Pánom Bohom (za čo ste vďační, o čo prosíte, prípadne za koho sa chcete modliť a podobne), spoločný čas na večernú modlitbu bude o 20.00 hod. Samozrejme Pán Boh si ju rád vypočuje aj v inom čase.

Verím, že tento týždeň bude plný rozhovorov, prosieb a ďakovania. A ak poprosíte svojich rodičov tak by sme boli veľmi radi keby ste nám o tom poslali nejaký záznam vo forme videa, zvuku, fotky alebo vypracovaného pracovného listu (záznamy môžete poslať na adresu miroslav.mato@gmail.com, vyplnené pracovné listy môžete odovzdať do schránky farského úradu). Termín odovzdania je do 15.3.2021 KAŽDÝ, KTO SA ZAPOJÍ, ZÍSKA ODMENU.. Deti, ale prosím vás, aby ste skôr ako budete robiť video, audio alebo foto záznam poprosili o súhlas rodičov. Je to veľmi dôležité na ochranu vašich osobných údajov.

Odovzdaním video, audio alebo foto záznamu dáva rodič/zákonný zástupca súhlas s jeho zverejnením.

Vďaka vašej šikovnosti a spolupráci sa posnažíme a urobíme pre vás spomienkové video na našu tradične netradičnú spanicu „O MODLITBE“

Verím, že všetci spoločne budeme mať radosť z celého prázdninového týždňa. Veľká radosť je však z toho, že náš Pán Ježiš nás aj takouto formou naučí modliť sa. Vďaka Pánu Bohu za Jeho pomoc.

S úprimnou prosbou, aby sme sa mohli stretnúť v čo najkratšom čase – osobne na spanici v našej zborovke. Nech vás všetkých Pán Boh žehná a vedie. Tím besiedky

Tím besiedky 

V prípade nejasností môžete volať  – Jana Šoltisová 0904 282676, Zuzana Zgodavová  0904 802318

klikni na odkaz nižšie, vytlač a vyplň ho

Pracovný list Modlitba: https://ecavbatizovce.sk/wp-content/uploads/2021/02/Modlitba-textova-cast-o-modlitbeaktivia.docx

Scroll to Top