Zamyslenia

Najnovší príspevok

Výlet detí z detskej besiedky – 2.7.2021

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6) V duchu cestovania sa...
Zamyslenie z Tesnej brány 14. január 2021

Zamyslenie z Tesnej brány 14. január 2021

Lukáš 5,12-16 12 Keď bol v ktoromsi meste, ajhľa, bol tam muž, úplne malomocný, a keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil Ho: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť.13 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A malomocenstvo hneď odišlo od...

preèítajte si viac
Zamyslenie od Curta A. Westman

Zamyslenie od Curta A. Westman

Raduj sa v Pánovi... Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! (F 4,4)  Toto je jedno z naj-citovanejších slov, ktoré však nie je vždy až tak jednoduché konať. Najmä keď prežívame súženia a ťažkosti. No tieto slová, ktoré sa tiahnu ako červená niť nielen...

preèítajte si viac
Modlitebná24  Batizovce/Gerlachov 5.1-6.1.2020

Modlitebná24 Batizovce/Gerlachov 5.1-6.1.2020

 ČASModlitebná téma        Texty    1800 – 1900              Pozvanie k pokániuSof 1,14-2,3; Lk 23,26-321900 - 2000lekári, zdravotný personál, záchranáriŽalm 46; Mt 9,1-82000 – 2100práca s deťmi v zbore, pracovnici s deťmiŽalm 25; Mt 18,1-7;19,15-152100...

preèítajte si viac
Služby Božie počas sviatkov Vianoc

Služby Božie počas sviatkov Vianoc

Milí bratia a sestry, vláda SR prijala rozhodnutie o zákaze vychádzania v čase od 19. 12. 2020 - 10. 1. 2021. Hlavný hygienik SR vydal vyhlášku, ktorá upravuje konanie hromadných podujatí, teda aj bohoslužieb. Na základe tejto vyhlášky: „bohoslužby možno vykonávať len...

preèítajte si viac
Snažím sa o to, čo je predo mnou….

Snažím sa o to, čo je predo mnou….

Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou. F 3,13 Akosi sa nám v týchto dňoch svet zahaľuje do temnoty....nielen hmly, dlhšie noci, ale aj stav sveta, neistota, choroba vnášajú...

preèítajte si viac
ADVENTNÝ MODLITEBNÝ KALENDÁR 2020

ADVENTNÝ MODLITEBNÝ KALENDÁR 2020

Pán prichádza! V tomto adventom čase sa môžeme tešiť, že stále platí táto pravda. On prichádza! Dovoľme preto prichádzajúcemu Pánovi, aby nás premieňal. Môže nám k tomu pomôcť aj Adventný modlitebný kalendár nášho cirkevného zboru. Kto ešte nemá, môže sa zastaviť na...

preèítajte si viac