Zamyslenia

Najnovší príspevok

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB – 5.3.2021 – VANUATU

https://www.youtube.com/watch?v=LX6eYkPDqtQ&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=GG3qrQtR348 Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do svetového dňa...
DLH

DLH

Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! 41 Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen päťsto denárov a druhý päťdesiat. 42 A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? 43 Šimon...

preèítajte si viac