Zamyslenia

Najnovší príspevok

Výlet detí z detskej besiedky – 2.7.2021

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6) V duchu cestovania sa...
Prázdninová spanica

Prázdninová spanica

Ahojte deti, práve začína naša tradičná (i keď trochu netradične)  „prázdninová spanica“. Náš termín – jarné prázdniny sme dodržali a verím, že sa budeme spoločne cítiť dobre. Tému sme v tomto roku zamerali na rozhovor – na rozhovor s Nebeským...

preèítajte si viac
DLH

DLH

Odpovedal mu Ježiš: Šimon, mám ti niečo povedať. A on povedal: Hovor, Majstre! 41 Dvoch dlžníkov mal jeden veriteľ. Jeden bol dlžen päťsto denárov a druhý päťdesiat. 42 A keď nemali z čoho zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich ho bude väčšmi milovať? 43 Šimon...

preèítajte si viac