Aktuality

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok - Večera Pánova 14.4.2022 14,00 hod pre starších a chorých v zborov dome Batizovce 17,00 hod Gerlachov -...

2. adventná nedeľa – pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Batizovciach

Služby Božie https://youtu.be/IPhWajQkVH4 Dejiny evanjelického kostola https://youtu.be/ZOsw1ezUrLU

Výlet detí z detskej besiedky – 2.7.2021

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6)...

5. nedeľa po Veľkej noci 9. máj 2021 – deň matiek

ÚVODNÁ LITURGIA KÁZEŇ VYSTÚPENIE DETÍ KU DŇU MATIEK OZNAMY

3. nedeľa po Veľkej noci – 25.4.2021

Deti, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz: Kam ja idem, tam vy...
Kto vlastne som?

Kto vlastne som?

Veľkopiatočná modlitba Dnešný deň  je ťažký a smutný. Lebo myslím na Teba, Pane môj a na to, ako veľmi si trpel, akú vysokú cenu si zaplatil za mňa. Viem, Ty si to urobil z lásky, obetoval si sa, pretože ma nekonečne miluješ. Neviem ani vysloviť či...

preèítajte si viac
Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov

Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok - Večera Pánova 14.4.2022 14,00 hod pre starších a chorých v zborov dome Batizovce 17,00 hod Gerlachov - kostol 18,00 hod Batizovce - kostol Veľký piatok - Pašiové služby Božie 15.4.2022 9,00 - Batizovce 10,30 - Gerlachov Veľkonočná nedeľa 17.4.2022...

preèítajte si viac