3. nedeľa po Zjavení

ÚVOD: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen PIESNE – ES 38,288,287 BIBLICKÉ TEXTY: 2M 3,1-10; 1K 1,26-31; J 5,17-21 Kázeň O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila … [Read more…]

Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov – SOBOTA

Prívetivo prijímať iných„Choďte a prinášajte ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“ (Ján 15, 16b) Čítania: Genezis 18, 1 – 5: Abrahám pohostil anjelov pri Mamreho duboch Keď Abrahám sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamreho duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Pozrel sa a neďaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo … [Read more…]

Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov: ŠTVRTOK

ŠTVRTOK Spoločne sa modliť„Už vás nenazývam sluhami […] Nazval som vás priateľmi“ (Ján 15, 15) Čítania: Rimanom 8, 26 – 27: Duch prichádza na pomoc našej slabosti Takisto aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, … [Read more…]

Modlitebná týždeň za jednotu kresťanov: STREDA

STREDA Vytvárať jedno telo„Milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja“ (Ján 15, 12b) Čítania: Kolosanom 3, 12 – 17: Oblečte si milosrdný súcit Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru,miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil … [Read more…]

Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov UTOROK

Vnútorne dozrievať„Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás“ (Ján 15, 4a) Čítania: Efezanom 3,14-21: Aby Kristus prebýval v našich srdciach Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i nazemi, aby vás podľa bohatstva svojej slávy posilnil mocou skrze svojho Ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru … [Read more…]

Modlitebný týždeň za jednotu kresťanov 18. – 25. január 2021

PONDELOK Povolaní Bohom„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jan 15, 16a) Čítania: Genezis 12,1-4: Povolanie AbrahámaHospodin povedal Abrámovi: „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem! Urobím z teba veľký národ,požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním! Požehnám tých, čo … [Read more…]