31. október – pamiatka Reformácie

31.10.2020 uplynie 503 rokov od udalosti, ako Dr. Martin Luther, doktor teológie na univerzite vo Wittenbergu, pribil na dvere chrámu svojich 95 téz proti predávaniu odpustkov. Doktorom teológie na univerzite vo Wittenbergu bol od roku 1512. Prednášal filozofiu, teológiu a zároveň bol aj kazateľom vo Wittenbergu. Uverejnenie 95 téz malo za úlohu vyvolať akademickú diskusiu … [Read more…]

Večer modlitieb a chvál

Tento plánovaný večer modlitieb a chvál sa pre druhú vlnu koronakrízy neuskutočnil. Aj keď sa ako zbor nemodlíme spolu na jednom mieste, môžeme sa zjednotiť na spoločných modlitbách tam, kde sa nachádzame. Naša krajina sa dostala do zložitej situácie a apoštol Pavol nás pozýva ku modlitbám: „1 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory … [Read more…]

Oslík v studni

Jedného dňa spadol osol do starej studne. Chúďa zviera kričalo a volalo o pomoc niekoľko hodín a farmár sa snažil vymyslieť, čo urobiť. Nakoniec si uvedomil, že nepotrebuje ani studňu, ani osla a rozhodol sa studňu aj s oslom zasypať. Požiadal pár susedov, aby mu pomohli. Každý schytil lopatu a začal hádzať hlinu, piesok a … [Read more…]

Koľko je dosť?

Niektorí tvrdia, že ak si spravodlivý a nie je hriech v tvojom živote, tak ti Boh žehná a máš dostatok. Ak sa ti nedarí a nemáš peniaze, je to kvôli tomu, že niečo v tvojom nasledovaní Pána nie je v poriadku. Je to taká jednoduchá teológia prosperity. Iní tvrdia, že všetkého sa treba zbaviť. Cesta za Pánom Ježišom je cesta chudoby. … [Read more…]